Alkalmazási területek

Nyomtatás

A vizsgálat alkalmas a közép- vagy késő-pleisztocén, illetve a holocén üledékek kormeghatározására, és így komplex folyamatok megismerésére (pl. negyedidőszaki szárazföldi üledékes rétegsorok datálásával paleoklíma változások, felszínfejlődés vagy folyóvízi mederdinamika rekonstruálása).

Lehetőség van:

Emellett a módszert gyakran alkalmazzák régészeti leletek, vagy a lelőhelyek különböző rétegeinek kormeghatározására is.